Els usuaris d'aquest sistema poden iniciar sessió per a vore aquest document.

Connexió

Introduïu la següent informació per a sol·licitar una còpia del document a la persona responsable

Optimization of antifungal edible pregelatinized potato starch-based coating formulations by response surface methodology to extend postharvest life of ‘Orri’ mandarins

Aquesta direcció de correu electrònic és usada per enviar el document