Política institucional d'Accés Obert de l’IVIA

El desenvolupament de la societat de la informació i els nous sistemes d'edició electrònica han motivat el sorgiment del moviment de l'accés obert (AO) a la informació científica, com a alternativa a les exigències del mercat de l'edició comercial.

Aquest moviment propugna l'accés permanent, gratuït i lliure a la literatura científica amb la finalitat de que els resultats de la recerca tinguen visibilitat i reconeixement universal i beneficien a la societat en el seu conjunt salvant qualsevol limitació de tipus geogràfic o econòmic.

En els últims anys s'han dut a terme nombroses iniciatives a favor d'aquest moviment entre les quals cal destacar, a nivell internacional, la Declaració de Berlin i a nivell espanyol la Declaració de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE) en suport del model d'accés electrònic obert.

La publicació de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, en el seu article 37, ha establit les bases legals perquè els agents públics del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació s'involucren en aquest procés.

Amb la finalitat de recolzar aquestes iniciatives i cooperar a la materialització d'aquestes normes, l'Institut Valencià d’Investigacions Agràries acorda iniciar una política institucional d'accés obert amb els objectius següents:

  1. Dipositar tota la seua producció científica i divulgativa en el seu repositori institucional per tal que puga ser consultada i divulgada en la major mesura possible respectant, quan el cas ho requerisca, les condicions acordades pels autors amb les seues editorials.
  2. Fomentar i estimular la publicació dels investigadors de l’IVIA en revistes d'accés obert i, quan açò no siga possible, en revistes que no exigisquen acords d'exclusivitat, a fi de poder dipositar en el repositori documents a text complet.

Amb la finalitat de que el repositori complisca adequadament la seua funció, es pretén que l'arxiu dels documents es duga a terme just després de la seua publicació i, en qualsevol cas, en el termini màxim d'un any. Les publicacions que s'hagen produït com a resultat de projectes les convocatòries dels quals establisquen mandats d'accés obert seran dipositades en la forma i terminis que aquestes convocatòries determinen.

Encara que el propòsit de l’IVIA és fomentar l’autoarxiu dels documents per part dels seus autors, la Unitat de Documentació i Biblioteca de l’IVIA proporcionarà suport tècnic per al manteniment del repositori.

L’IVIA, per la seua banda, es compromet a:

  1. Preservar i mantenir l'accés perpetu als documents dipositats i garantir la seua integritat.
  2. Vetlar pel respecte als drets d'autor, a la propietat intel•lectual i a la confidencialitat.
  3. Seguir les normatives i criteris internacionals per a dipòsits digitals amb la finalitat de potenciar la visibilitat dels documents en cercadors acadèmics, portals, directoris i recol•lectors.

Montcada, novembre de 2016