Propietat intel·lectual i drets d'autor

  • L'arxiu de les meues publicacions en ReDivia és respectuós amb els drets d'autor?

L'arxiu de publicacions en repositoris constitueix una forma de divulgació perfectament compatible amb el respecte a la propietat intel•lectual i els drets d'autor.

  • Puc arxivar en ReDivia treballs ja publicats, o solament els que no hagen sigut publicats?

La Llei de Propietat Intel•lectual reconeix als autors un dret moral, irrenunciable, sobre la seua obra, independent dels drets patrimonials o d'explotació que aquest haja pogut cedir a un tercer (art. 14 a 23 de la Llei de Propietat Intel•lectual).

L’IVIA, en coherència amb la seua política institucional a favor de l'accés obert, recomana als seus investigadors que no signen contractes d'exclusivitat amb els seus editors a fi d'ampliar les possibilitats de difusió dels seus treballs, per exemple, mitjançant el seu dipòsit en repositoris institucionals.

No obstant açò, encara que un autor haja signat un contracte d'exclusivitat, açò no impedeix, necessàriament, que aquestes publicacions puguen estar presents, en alguna mesura, en el nostre repositori.

  • Com he de procedir per a arxivar un treball que NO HA SIGUT PUBLICAT?

Si un autor desitja dipositar un treball no publicat, pot fer-ho sempre que siga titular de tots els drets de propietat intel•lectual. En el cas de treballs resultat de contractes, encomandes de gestió i documents contractuals similars haurà de respectar les condicions establides per aquests.

  • Quin és el procediment a seguir si el meu treball ja HA SIGUT PUBLICAT?

Si un autor desitja dipositar un treball ja publicat haurà d'actuar en conseqüència amb els drets cedits a l'editor.

La política dels editors d'àmbit internacional relativa a l'arxiu de les seues publicacions en repositoris pot consultar-se en la base de dades SHERPA/ROMEO. Pel que fa a la política dels editors espanyols la base de dades de referència és DULCINEA.

Més del 60% dels editors acadèmics permeten que els autors dipositen alguna versió del seu treball en repositoris institucionals. L’IVIA recomana als seus investigadors que conserven sempre les versions pre-print (anteriors a l'avaluació per parells), post-print (corregides després de l'avaluació) així com el pdf de la versió de l'editor amb la finalitat de fer pública la millor versió possible que resulte compatible amb els drets adquirits per l'editor.

En cas de dubte sobre quina versió és publicable pot posar-se en contacte amb la biblioteca que, en tot cas, vetlarà pel respecte al copyright.

  • Com queden garantits els meus drets d'autor quan arxive el meu treball en ReDivia?

Atès que l'arxiu en el repositori constitueix una forma de publicació, tot el seu contingut està subjecte al copyright.

Els drets de l'autor enfront de l’IVIA, com a administrador de ReDivia, queden garantits per la signatura d'una llicència. Mitjançant aquesta signatura els autors confirmen que posseeixen la titularitat dels drets d'autor i autoritzen a l’IVIA a difondre, emmagatzemar i preservar el document dipositat. En virtut d'aquesta llicència l’IVIA queda facultat per a defensar enfront de tercers les facultats concedides.

L'autor, per la seua banda, manté la seua legitimació, en exclusiva, per a defensar els seus drets de caràcter moral enfront del plagi o qualsevol altra vulneració dels mateixos.

A part de la llicència que faculta a l’IVIA per a publicar la informació dipositada, els autors determinen en el procés d’autoarxiu, a través d'una llicència Creative Commons, quin ús poden fer de la seua publicació els usuaris que la descarreguen.

Per defecte, tal com s'especifica al peu del repositori, tot el seu contingut està sota una llicència Creative Commons - No comercial - Sense Obra Derivada (by-nc-nd), llevat que s'indique el contrari. Açò implica que els seus documents poden ser utilitzats, sempre que se cite a l'autor, que l'ús que es faça d'ells no siga comercial i que no es modifiquen.

No obstant açò, cada autor, en el moment del dipòsit pot optar per aquest tipus de llicència o per unes altres, més o menys restrictives.